Tuesday, July 03, 2007

熊貓台

隨著新的熊貓正式給人參觀,某收費電視居然推出「熊貓台」。

七月一日專誠扭台看一看,原來是一個有配樂的Web Cam台而已。畫面分四格,下面兩格有字寫著是「盈盈」與「樂樂」,上面兩格沒有字,間中有一隻明顯跟下面兩格不同的熊貓出現,似乎是舊愛「安安」與「佳佳」。

下面兩格所見,參觀的人極多,相當擠迫。「盈盈」與「樂樂」似乎懶理外面參觀人群,偶然像上圖一般互相扭打。

不過這個台並非24小時都是現場直播,晚上只是播熊貓運送來港的片段。

我提議電視可以再推出「海洋館台」甚至「水母台」,重現以前的「魚樂無窮」。

3 Comments:

At Tuesday, July 03, 2007 4:04:00 pm, Anonymous One Ken said...

我建議加入「權權」台,好讓一眾星斗如你我看從多角度/多場合欣賞阿當奴如何做好他那份工。

 
At Wednesday, July 04, 2007 2:22:00 pm, Blogger Ka Lok said...

你想睇佢點樣玩鋪勁?但係依家特首都選完左好耐喎,仲俾你睇咁多野?

 
At Wednesday, July 04, 2007 5:03:00 pm, Anonymous One Ken said...

就係咁先要睇? 佢成日話要增加透明度、想市民所想,我地應該要有一個「馬騮台」睇下佢玩咩「馬騮戲」!

 

Post a Comment

<< Home