Tuesday, September 25, 2007

「烏冬廚神」

上週六看的日本電影「烏冬廚神」,上半部主要描述日本小鎮的本地雜誌寫烏冬食評,吸引讀者如蝗蟲般瘋狂湧到被介紹的食店試食,掀起食烏冬的泡沫,相當有趣。對照某些香港飲食雜誌及電視節目的情況,電影的情節瘋狂之餘倒也不能說是遠離現實。參考:「烏冬廚神」電影網頁(日文)

4 Comments:

At Friday, September 28, 2007 10:19:00 am, Anonymous One Ken said...

勁喎,連烏東廚神都有睇。

出埃及記都唔係好差o者,只不過節奏慢少少,有冇咩戲劇衝突o者,但整體我覺得可以喎,特別係臨尾個幕。

 
At Friday, September 28, 2007 6:02:00 pm, Blogger Ka Lok said...

中秋節前睇戲既選擇唔多,我又唔睇鬼片,呢套「烏冬廚神」都算幾有趣,我收貨。

「出埃及記」就唔係好收貨啦,心機似係放左係撚鏡頭同音樂個度,大橋好似好刁鑽但係細節又唔係咁吸引,或者好似你話齋,有冇咩戲劇衝突囉。我覺得「公主復仇記」比呢套好得多。

 
At Thursday, October 04, 2007 12:40:00 pm, Anonymous One Ken said...

唔知係咪芝C姑Bee寫既關係?
只不過套戲真係拍得超靚...

 
At Thursday, October 04, 2007 2:18:00 pm, Blogger Ka Lok said...

「唔知係咪芝C姑Bee寫既關係?」:我都有咁懷疑過。

「只不過套戲真係拍得超靚...」:睇得出D心機花左係呢度,目標似係為拿獎,真失望。

 

Post a Comment

<< Home